Тaekwon-do spordilaager

Äsja lõppes suvine taekwon-do spordilaager, mis toimus Madsa spordibaasil. Laager
korraldati rahvuskoondise liikmetele ja kandidaatidele, mis hõlmas üle 100 inimese. Kümne
päeva jooksul õppisid noored meeskonnatööd, läbisid enesekaitse seminari Eesti teenelise
treeneri Robert Trofimovi juhendamisel. Ettevalmistuskavasse kuulus esmaabikursus
spetsialisti Maria Šavtšenko juhendamisel. Samuti korraldati sporditoitumise seminare
spordimeistri Aleksandri juhendamisel. Muidugi tegeleti ka kunstilise tegevusega. Täname
slaavi kultuuriühingu juhti Julia Gibertit, kes on läbi viinud loomingulisi seminare. Laste ja
noorte vaimset seisundit jälgis lastepsühholoog ja erivajadustega laste arengu spetsialist Irina
Zigura.
Eraldi tänusõnad kõigile Madsa spordibaasi töötajatele sooja vastuvõtu ja toe eest! Suur tänu
treeneritele ja nende abilistele!
Oktoobris Kreekas toimub Euroopa taekwon-do meistrivõistlused. Loodame, et see
ettevalmistuse etapp mõjutab soodsalt meie sportlaste tulemusi.

Тaekwon-do spordilaager