Vebinar “2021 COVID-19 and Clean Sport Update”

Eesti Taekwondo Liidu treenerid osalesid vebinaril, kus tõsteti puhta spordi säilimise küsimus koroonaviiruse leviku ajal. Erilist tähelepanu pöörati treeneri rollile sportlaste ettevalmistusel sellel perioodil.

Vebinar “2021 COVID-19 and Clean Sport Update”