Vabariiklik eksam

14.augustil toimus täiendav vabariiklik eksam. Õnnitleme noori uute kõrguste
saavutamisel! Täname eksamikomisjoni liikmeid ettevalmistavate materjalide
arendamisel ja suure panuse eest Eesti Taekwondo Liidu arengusse!

Vabariiklik eksam