Seminar antidopingu küsimustes

28.novembril toimus online seminar Eesti Taekwondo Liidu treenerite koosseisule
antidopingu küsimustes. On vajalik ära märkida, et sellised seminarid toimuvad mitu
korda aastas ja on kohustuslikud. Täname Henn Vallimäed (Juhatuse liige Eesti
Antidopingu ja Spordieetika SA) produktiivse töö ees!

Seminar antidopingu küsimustes