Rahvusvahelise Taekwondo Föderatsiooni ITF uue määruse kohaselt on kõik sportlased,
treenerid ja kohtunikud kohustatud läbima WADA koolituskursust ja saama tunnistust. Meie
treenerid võtsidki selle ette. Nüüd võime neid julgelt õnnitleda järjekordse õppekursuse
lõpetamise puhul.

WADA